Значення слова

Іменник
інтеграція
інтегрування
об’єднання
злиття
укрупнення

Приклади вживання

continuous integration — неперервна інтеграція
European integration — Європейська інтеграція
horizontal integration — горизонтальна інтеграція
integration by parts — інтегрування частинами
integration testing — інтеграційне тестування
vertical integration — вертикальна інтеграція
Integration is an important part of many engineering and scientific applications. — Інтеграція є важливою частиною багатьох інженерних та наукових застосувань.
The process of finding integrals is called integration. — Процес пошуку інтегралів називається інтегруванням.

Поділитись публікацією: