Значення слова

Прикметник
інтенсивний
глибокий
напружений

Приклади вживання

intensive agriculture — інтенсивне сільське господарство
intensive care unit — відділення інтенсивної терапії
intensive interaction — інтенсивна взаємодія
It was a period of very intensive work. — Це був період дуже інтенсивної роботи.
Gyllenhaal, Peña, and other cast members underwent an intensive training program to prepare for their roles as police officers. — Джилленгол, Пенья та інші учасники акторського складу пройшли інтенсивну програму навчання, щоб підготуватися до ролі поліцейських.

Поділитись публікацією: