Значення слова

Прислівник
інтенсивно

Приклади вживання

I’ve been learning English very intensively for about a month. — Я вивчаю англійську дуже інтенсивно близько місяця.
I’ve been training very intensively lately. — Останнім часом я тренуюсь дуже інтенсивно.
This formula is intensively used in number theory. — Ця формула інтенсивно використовується в теорії чисел.
It is intensively practiced in South-East Asia. — Це інтенсивно практикується у Південно-Східній Азії.

Ступені порівняння до слова intensively

  • less intensively — менш інтенсивно
  • more intensively — більш інтенсивно

Приклади речень:

Other reviews found an unclear difference between intensive and less intensive blood pressure control. — Інші огляди виявили неясну різницю між інтенсивним та менш інтенсивним контролем артеріального тиску.
Where land is expensive, it is developed more intensively. — Там, де земля дорога, її освоюють інтенсивніше.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: