Значення слова

Прикметник
цікавий
зворушливий

Приклади вживання

interesting fact — цікавий факт
Did you do anything interesting yesterday? — Ти робив щось цікаве вчора?
Mass media in Nigeria has an interesting and long history. — ЗМІ в Нігерії мають цікаву і довгу історію.
It wasn’t interesting for me. — Це було нецікаво мені.
This idea doesn’t seem interesting. — Ця ідея не здається цікавою.
What books are interesting for you? — Які книжки вас цікавлять?
How interesting is this movie? — Наскільки цікаве це кіно?
It’s the least interesting thing. — Це найменш цікава річ.
You always leave very interesting and positive comments. — Ви завжди залишаєте дуже цікаві та позитивні коментарі.

Ступені порівняння до слова interesting

  • more interesting — більш цікавий
  • the most interesting — найцікавіший
  • less interesting — менш цікавий
  • the least interesting — найменш цікавий

Приклади речень:

It’s a more interesting option. — Це більш цікавий варіант.
It’s the most interesting movie I’ve ever seen. — Це найцікавіший фільм, який я коли-небудь бачив.
His story is less interesting than mine. — Його історія менш цікава, ніж моя.
What is the least interesting book on this shelf? — Яка книжка на цій полиці є найменш цікавою?

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: