Значення слова

Дієслово
переплітати
переплітатися
сплітати
сплітатися
скручуватися
заплутуватися

Приклади вживання

The film is two stories of how four people intertwine in Seoul’s urban jungle. — Фільм складається з двох історій про те, як чотири людини переплітаються в міських джунглях Сеула.
Subplots may also intertwine with the main plot at some point in a story. — Підсюжети можуть також переплітатися з основним сюжетом у певний момент історії.
This investigation is intertwined with the story of a retired judge who lives near Montalbano. — Це розслідування переплітається з історією судді у відставці, який живе неподалік від Монтальбано.

Поділитись публікацією: