Значення слова

Дієслово
інвестувати
вкладати
вкладати гроші
облачати

Приклади вживання

How much time did I invest in creative work this week? — Скільки часу я вклав у творчу роботу цього тижня?
Where do you prefer to invest your money? — Куди ви віддаєте перевагу вкладати гроші?
I invest my money and time. — Я інвестую свої гроші та час.
Should we invest this money? — Чи слід нам інвестувати ці гроші?
He refused to invest his money. — Він відмовився вкладати свої гроші.
The fund predominantly invests in international markets. — Фонд переважно інвестує на міжнародних ринках.

Поділитись публікацією: