Значення слова

Іменник
інвестиція
капіталовкладення
інвестування
одяг

Множина

Іменник investment у множині: investments

Приклади вживання

foreign direct investment — прямі іноземні інвестиції
investment company — інвестиційна компанія
investment fund — інвестиційний фонд
investment management — інвестиційний менеджмент
low-risk investment — інвестиції з низьким рівнем ризику
It was a small investment for great results. — Це була невелика інвестиція заради великих результатів.
Investments are often made indirectly through intermediary financial institutions. — Інвестиції часто здійснюються опосередковано через фінансові установи-посередники.
How many types of investment companies do you know? — Скільки видів інвестиційних компаній ви знаєте?
Investment decisions are made by investors and investment managers. — Інвестиційні рішення приймаються інвесторами та інвестиційними менеджерами.

Поділитись публікацією: