Значення слова

Дієслово
запрошувати
запросити
кликати
скликати
привертати
просити

Іменник
запрошення

Приклади вживання

Who did they invite to their wedding? — Кого вони запросили на своє весілля?
They’ve already invited us to this conference. — Вони вже запросили нас на цю конференцію.
She didn’t invite me! — Вона мене не запросила!
Don’t invite them! — Не запрошуйте їх!
He accepted the invite. — Він прийняв запрошення.
He’s invited me to him many times. — Він багато разів запрошував мене до себе.
I invited Maria and Olga, but neither came. — Я запросив Марію та Ольгу, але жодна з них не прийшла.

Поділитись публікацією: