Iron out: значення та приклади вживання

Iron out: значення та приклади вживання

Iron out — фразове дієслово.

Значення

  1. Вирішувати (проблему).

Приклади речень

I’ll iron out this problem. — Я вирішу цю проблему.
The purpose of the meeting was to iron out these issues. — Метою зустрічі було вирішення цих проблем.
When do you think we’ll be able to iron out this problem? — Як ви думаєте, коли ми зможемо вирішити цю проблему?
He’s trying to iron out this problem. — Він намагається вирішити цю проблему.
Did they do anything to iron out this problem? — Вони щось зробили, щоб вирішити цю проблему?

  1. Вирівнювати, згладжувати, розгладжувати.

Приклади речень

You need to iron out this cloth to remove creases. — Вам потрібно розгладити цю тканину, щоб прибрати складки.
He ironed out the piece of paper. — Він розгладив папірець.

Поділитись посиланням: