Значення слова

Іменник
залізо
праска
виріб із заліза
ключка із залізною головкою

Дієслово
покривати залізом
оббивати залізом
прасувати
випрасовувати

Прикметник
залізний
твердий
суворий
сильний
зроблений із заліза

Приклади вживання

cast iron — чавун
Iron Age — залізна доба
Iron Curtain — залізна завіса
iron ores — залізні руди
iron out — вирівнювати, згладжувати, вирішувати (проблему)
iron oxide — оксид заліза
pig iron — переробний чавун
The Man in the Iron Mask — «Людина в залізній масці» (назва худ. фільму)
The body of an adult human contains about 4 grams of iron. — Тіло дорослої людини містить близько 4 грамів заліза.
What is the melting point of iron? — Яка температура плавлення заліза?
It doesn’t contain iron. — Він не містить заліза.
I’ll iron out this problem. — Я вирішу цю проблему.
Do you have an iron? — У вас є праска?

Поділитись публікацією: