Таблиця неправильних дієслів

Таблиця неправильних дієслів

За способом утворення форм минулого часу дієслова в англійській мові діляться на дві групи: правильні та неправильні. Значна частина англійських дієслів належить до групи правильних дієслів.

Минулий час правильних дієслів утворюється за загальним правилом: додаванням до дієслова закінчення -ed.

Наприклад:

  • work (працювати) — worked (працював)
  • ask (питати) — asked (спитав)

Минулий час неправильних дієслів утворюється не за загальним правилом. Такі дієслова мають дві форми минулого часу:

  • Past Simple. Друга колонка таблиці. Ці форми використовуються для утворення простого минулого часу (Past Simple).
  • Past Participle. Третя колонка таблиці. Ці форми використовуються для утворення таких часів, як теперішній доконаний час (Present Perfect), минулий доконаний час (Past Perfect), та інших.

Зверніть увагу, що деякі дієслова з цієї таблиці можуть вживатися і як правильні (із закінченням -ed), і як неправильні. Для таких дієслів наведені обидва варіанти утворення минулого часу.

Таблиця неправильних дієслів:

Base formPast simplePast participle
abide — дотримуватися, терпітиabode/abidedabode/abided/abidden
alight — сідати, приземлюватисяalit/alightedalit/alighted
arise — виникати, підійматисяarosearisen
awake — прокидатисяawokeawoken
be — бутиwas/werebeen
bear — нести, витерплюватиboreborn/borne
beat — битиbeatbeaten
become — ставатиbecamebecome
begin — починати, починатисяbeganbegun
behold — дивитися, споглядатиbeheldbeheld
bend — згинати, гнутиbentbent
bet — закладати, битися об закладbetbet
bid — пропонувати ціну, запрошуватиbidbid
bid — висловлювати, оголошуватиbadebidden
bind — перев’язувати, обшиватиboundbound
bite — кусати, щипатиbitbitten
bleed — кровоточити, пускати кровbledbled
blow — дмухати, підриватиblewblown
break — ламати, порушуватиbrokebroken
breed — розводити, розмножуватисяbredbred
bring — приносити, приводитиbroughtbrought
broadcast — передавати, транслюватиbroadcast/broadcastedbroadcast/broadcasted
build — будуватиbuiltbuilt
burn — палити, горітиburnt/burnedburnt/burned
burst — розриватися, вибухатиburstburst
bust — ударяти, розоритиbustbust
buy — купуватиboughtbought
cast — лити, кидатиcastcast
catch — спіймати, зловитиcaughtcaught
choose — вибирати, вирішуватиchosechosen
clap — плескати, ляскатиclapped/claptclapped/clapt
cling — чіплятися, прилипатиclungclung
clothe — одягати, вбиратиclad/clothedclad/clothed
come — прибувати, ставати, приходитиcamecome
cost — коштувати, обходитисяcostcost
countersink — зенкуватиcountersank, countersunkcountersunk
creep — крастися, повзти, підкрадатисяcreptcrept
cut — різати, відрізатиcutcut
dare — осмілюватися, наважуватисяdared/durstdared
deal — торгувати, мати справуdealtdealt
dig — копати, ритиdugdug
dive — пірнати, занурюватисяdived/dovedived
do — робити, виконувати, займатисяdiddone
draw — малювати, креслитиdrewdrawn
dream — мріяти, бачити сонdreamt/dreameddreamt/dreamed
drink — пити, випиватиdrankdrunk
drive — їхати, правити автомобілемdrovedriven
dwell — мешкати, житиdweltdwelt
eat — їстиateeaten
fall — падати, знижуватисяfellfallen
feed — годувати, живитиfedfed
feel — відчувати, почуватиfeltfelt
fight — боротися, битисяfoughtfought
find — знаходити, виявлятиfoundfound
fit — підходити, пристосовуватиfit/fittedfit/fitted
flee — тікатиfledfled
fling — кидати, метатиflungflung
fly — літатиflewflown
forbid — заборонятиforbade/forbadforbidden
forecast — передбачатиforecast/forecastedforecast/forecasted
foresee — передбачатиforesawforeseen
foretell — передвіщати, пророкуватиforetoldforetold
forget — забуватиforgotforgotten
forgive — пробачатиforgaveforgiven
forsake — відмовлятися, залишатиforsookforsaken
freeze — замерзати, заморожуватиfrozefrozen
frostbite — відморожуватиfrostbitfrostbitten
get — отримувати, діставатиgotgot/gotten
give — давати, надаватиgavegiven
go — іти, їхатиwentgone/been
grind — молоти, тертиgroundground
grow — рости, зростатиgrewgrown
handwrite — писати від рукиhandwrotehandwritten
hang — висіти, розвішуватиhung/hangedhung/hanged
have — мати, володітиhadhad
hear — чути, почутиheardheard
hide — ховатися, сховатиhidhidden
hit — влучати в ціль, битиhithit
hold — володіти, зберігатиheldheld
hurt — кривдити, поранитиhurthurt
inlay — покривати мозаїкоюinlaidinlaid
input — вводити даніinput/inputtedinput/inputted
interlay — перешаровуватиinterlaidinterlaid
keep — тримати, зберігатиkeptkept
kneel — ставати навколішкиknelt/kneeledknelt/kneeled
knit — в’язати, плестиknit/knittedknit/knitted
know — знатиknewknown
lay — лежати, прокладатиlaidlaid
lead — вести, керуватиledled
lean — спиратися, нахилятисяleant/leanedleant/leaned
leap — стрибати, перестрибуватиleapt/leapedleapt/leaped
learn — вивчати, учитисяlearnt/learnedlearnt/learned
leave — залишати, кидатиleftleft
lend — позичати, надаватиlentlent
let — дозволятиletlet
lie — лежатиlaylain
light — світити, запалюватисяlitlit
lose — програвати, втрачатиlostlost
make — робити, здійснюватиmademade
mean — означати, мати на увазіmeantmeant
meet — зустрічатиmetmet
melt — танути, розтоплюватиmeltedmolten/melted
mislead — вводити в омануmisledmisled
mistake — помилятисяmistookmistaken
misunderstand — неправильно зрозумітиmisunderstoodmisunderstood
mow — коситиmowedmown
overdraw — перевищуватиoverdrewoverdrawn
overhear — підслуховуватиoverheardoverheard
overtake — надолужувати, наздоганятиovertookovertaken
pay — платити, оплачуватиpaidpaid
preset — установлювати заздалегідьpresetpreset
prove — доводитиprovedproven/proved
put — класти, поміститиputput
quit — залишати, покинутиquitquit
read — читатиreadread
rid — позбутися, звільнятиrid/riddedrid/ridded
ride — їздити, їхати верхиroderidden
ring — дзвонити, дзвенітиrangrung
rise — зростати, сходитиroserisen
rive — відколювати, розриватисяrivedriven/rived
run — бігти, протікатиranrun
saw — пилятиsawedsawn/sawed
say — казати, сказатиsaidsaid
see — бачити, побачитиsawseen
seek — шукатиsoughtsought
sell — продаватиsoldsold
send — посилати, відправлятиsentsent
set — установлювати, формуватиsetset
sew — шитиsewedsewn/sewed
shake — трясти, похитнутиshookshaken
shave — голитисяshavedshaven/shaved
shear — стригти, зрізатиshore/shearedshorn/sheared
shed — проливати, литиshedshed
shine — сяяти, світитиshoneshone
shoe — підковуватиshodshod
shoot — стріляти, зніматиshotshot
show — показувати, зображуватиshowedshown
shrink — морщитися, скорочуватисяshrankshrunk
shut — зачиняти, закриватиshutshut
sing — співатиsangsung
sink — потопити, тонутиsanksunk
sit — сидітиsatsat
slay — убиватиslewslain
sleep — спатиsleptslept
slide — ковзатиslidslid/slidden
sling — кидатиslungslung
slink — іти крадькомаslunkslunk
slit — розщеплюватиslitslit
smell — пахнути, нюхатиsmelt/smelledsmelt/smelled
sneak — підкрадатисяsneaked/snucksneaked/snuck
soothsay — передрікатиsoothsaidsoothsaid
sow — сіяти, засіватиsowedsown
speak — розмовлятиspokespoken
speed — прискорювати, проноситисяsped/speededsped/speeded
spell — зачаровувати, писати по літерахspelt/spelledspelt/spelled
spend — витрачати, проживатиspentspent
spill — проливатиspilt/spilledspilt/spilled
spin — крутити, прястиspan/spunspun
spit — плюватиspat/spitspat/spit
split — розколювати, розщеплюватисяsplitsplit
spoil — псувати, розбещуватиspoilt/spoiledspoilt/spoiled
spread — поширюватисяspreadspread
spring — брати початок, стрибатиsprangsprung
stand — ставити, витримуватиstoodstood
steal — крастиstolestolen
stick — прилипати, заколотиstuckstuck
sting — жалити, укуситиstungstung
stink — смердітиstankstunk
stride — широко крокувати, переступатиstrode/stridedstridden
strike — ударяти, бастуватиstruckstruck/stricken
string — знизувати, натягуватиstrungstrung
strip — роздягатися, дертиstript/strippedstript/stripped
strive — прагнути, боротисяstrovestriven
sublet — передавати в субарендуsubletsublet
sunburn — засмагатиsunburned/sunburntsunburned/sunburnt
swear — присягати, клястисяsworesworn
sweat — пітнітиsweat/sweatedsweat/sweated
sweep — підмітати, местиswept/sweepedswept/sweeped
swell — розпухати, набрякатиswelledswollen
swim — плаватиswamswum
swing — колихати, розмахуватиswungswung
take — брати, прийматиtooktaken
teach — учити, навчатиtaughttaught
tear — рвати, роздиратиtoretorn
tell — сказати, говоритиtoldtold
think — думати, роздумуватиthoughtthought
thrive — процвітатиthrove/thrivedthriven/thrived
throw — кидати, метатиthrewthrown
thrust — штовхати, штрикатиthrustthrust
tread — ступати, давитиtrodtrodden
undergo — витримувати, зноситиunderwentundergone
understand — зрозумітиunderstoodunderstood
undertake — брати на себе, починатиundertookundertaken
upset — розстроювати, турбуватиupsetupset
vex — насолити, надокучатиvext/vexedvext/vexed
wake — прокидатися, будитиwokewoken
wear — носити, зношуватисяworeworn
weave — плести, заплітатиwovewoven
wed — одружуватисяwed/weddedwed/wedded
weep — плакати, ридатиweptwept
wend — вирушатиwended/wentwended/went
wet — мочити, промочуватиwet/wettedwet/wetted
win — вигравати, добитисяwonwon
wind — мотати, заводитиwoundwound
withdraw — знімати, відкликатиwithdrewwithdrawn
withhold — утримувати, відмовлятиwithheldwithheld
withstand — протистояти, витриматиwithstoodwithstood
wring — скручувати, віджиматиwrungwrung
write — писати, написатиwrotewritten
zinc — оцинковуватиzinced/zinckedzinced/zincked
Поділитись публікацією: