Значення слова

Займенник
себе
собі
сам
сама
само

Приклади вживання

The book that wrote itself — Книга, яка написала сама себе
A holding company usually does not produce goods or services itself. — Холдингова компанія зазвичай не виробляє товарів чи послуг сама.

Поділитись публікацією: