Значення слова

Іменник
шакал
найманий вбивця

Дієслово
виконувати чорнову роботу

Приклади вживання

side-striped jackal — шакал смугастий
The Day of the Jackal — «День Шакала» (назва худ. фільму)
Jackals are often depicted as clever sorcerers in the myths and legends of their regions. — Шакали часто зображуються як розумні чаклуни у міфах і легендах своїх регіонів.
One day life of a lion is better than a hundred years life of a jackal. — Один день життя лева кращий за сто років життя шакала.

Поділитись публікацією: