Значення слова

Прикметник
змучений
пересичений

Приклади вживання

He was jaded with his new life. — Він був змучений своїм новим життям.
She was so grim and jaded. — Вона була такою похмурою і змученою.
He is one of the less cynical, jaded people I’ve ever met in this business. — Він один з найменш цинічних, пересичених людей, що я коли-небудь зустрічав у цьому бізнесі.

Поділитись публікацією: