Значення

Іменник
справедливість
законність
суддя
юстиція
правосуддя

Множина

У значенні “справедливість” іменник justice є незлічуваним, у значенні “суддя” формою множини є justices

Приклади вживання

chief justice — головний суддя
department of justice — управління юстиції
restorative justice — відновне правосуддя
social justice — соціальна справедливість
Where is justice in the world? — Де в світі справедливість?
There is no justice in the world. — Немає на світі справедливості.
Injustice is the absence or opposite of justice. — Несправедливість — це відсутність або протилежність справедливості.
Restorative justice is founded on an alternative theory to the traditional methods of justice. — Відновне правосуддя базується на теорії, альтернативній традиційним методам правосуддя.
It consists of the chief justice of the United States and eight associate justices. — Він складається з головного судді Сполучених Штатів і восьми асоційованих суддів.

Поділитись публікацією: