Значення слова

Прислівник
справедливо
заслужено

Приклади вживання

The king ruled truly and justly. — Цар правив вірно і справедливо.
Peter is justly considered to be a very skillful lawyer. — Пітер справедливо вважається дуже вправним юристом.
We are justly proud of the high wage rates that we have in our country. — Ми по праву пишаємося високими ставками заробітної плати, які є в нашій країні.
The election is conducted honestly, justly, and in accordance with the law. — Вибори проводяться чесно, справедливо і відповідно до закону.
They lived chastely and justly, according to the law of God. — Вони жили цнотливо і справедливо, згідно з законом Божим.

Поділитись публікацією: