Keep up with: значення та приклади вживання

Keep up with: значення та приклади вживання

Keep up with — фразове дієслово.

Значення:

  • не відставати,
  • триматися на рівні з кимось.

Приклади вживання

keep up with the Joneses — жити не гірше за інших
I’ll try to keep up with them. — Я спробую не відставати від них.
They struggled to keep up with the lifestyle of their neighbors. — Вони намагалися не відставати від стилю життя своїх сусідів.
We do our best to keep up with trends. — Ми робимо все можливе, щоб не відставати від тенденцій.
They needed additional means of production to keep up with demand. — Їм потрібні були додаткові засоби виробництва, щоб не відставати від попиту.
The country must create hundreds of thousands of jobs every year just to keep up with population growth. — Країна повинна щороку створювати сотні тисяч робочих місць лише для того, щоб не відставати від приросту населення.
Peugeot gave the 306 many updates and aesthetic changes to keep up with the competition. — «Пежо» зробив у 306-й моделі безліч оновлень та естетичних змін, щоб витримувати конкуренцію.
We need to go through some changes to keep up with the evolution of the music industry. — Нам потрібно пройти через деякі зміни, щоб не відставати від розвитку музичної індустрії.
They hired a new designer to help them keep up with the trends in fashion. — Вони найняли нового дизайнера, який допоможе їм не відставати від модних тенденцій.
A non-renewable resource is a natural resource that cannot be readily replaced by natural means at a quick enough pace to keep up with consumption. — Невідновлюваний ресурс — це природний ресурс, який неможливо легко замінити природними засобами досить швидко, щоб не відставати від споживання.

Поділитись публікацією: