Значення слова

Прикметник
добрий
люб’язний
сердечний

Іменник
вид
рід
ґатунок
сорт
порода
різновид

Множина

Іменник kind у множині: kinds

Приклади вживання

one of a kind — єдиний у своєму роді
Close Encounters of the Third Kind — «Близькі контакти третього ступеня» (назва худ. фільму)
You are very kind. — Ти дуже добрий.
He’s very kind to us. — Він дуже добрий до нас.
It’s very kind of you. — Це дуже мило з вашого боку.
It’s very kind of him. — Це дуже мило з його боку.
She is a kind person. — Вона добра людина.
What kind of people surround you? — Які люди вас оточують?
My grandmother was always kind to me. — Моя бабуся завжди була доброю до мене.
I’m not used to this kind of weather. — Я не звик до такої погоди.
I don’t really enjoy that kind of activity. — Мені не дуже подобається цим займатися.
I’ve never had this kind of experience. — Я ніколи не мав такого досвіду.
What kind of music do you prefer? — Якій музиці ви віддаєте перевагу?
Over time, many different kinds of surgical instruments have been invented. — З часом було винайдено багато різних видів хірургічних інструментів.

Ступені порівняння до слова kind

  • kinder — добріший
  • kindest — найдобріший

Приклади речень:

I wish I were kinder to her. — Хотів би я бути добрішим до неї.
He is the kindest person I’ve ever met! — Він найдобріша людина, яку я коли-небудь зустрічав!

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: