Значення слова

Іменник
ранець
рюкзак

Множина

Іменник knapsack у множині: knapsacks

Приклади вживання

to pack the knapsack — упакувати ранець/рюкзак
Robert bought a new knapsack. — Роберт купив новий рюкзак.
Where did you get this knapsack? — Де ти взяв цей рюкзак?
Your knapsack is almost weightless. — Твій рюкзак майже невагомий.
I’ve lost my knapsack. — Я загубив свій ранець.
Martin gave her his knapsack. — Мартін дав їй свій ранець.
There is a map in my knapsack. — У моєму ранці є мапа.
Fill your knapsack with all that stuff and go away. — Наповніть свій рюкзак усіма цими речами та йдіть геть.
He keeps it in a special leather knapsack. — Він зберігає його у спеціальному шкіряному рюкзаку.

Поділитись публікацією: