Значення слова

Дієслово
знати
бути знайомим
володіти
усвідомлювати
розуміти
уміти
мати певні знання

Приклади вживання

know how — ноу-хау, секрет виготовлення
if you know them — якщо ви їх знаєте
I Know What You Did Last Summer — «Я знаю, що ви зробили минулого літа» (назва худ. фільму)
I don’t know. — Я не знаю.
How do you know? — Звідки ти знаєш?
Know your enemy. — Знай свого ворога.
He doesn’t know anything. — Він нічого не знає.
I want to know what love is. — Я хочу знати, що таке кохання.
I don’t know how to cook. — Я не знаю, як готувати.
I don’t know this for certain. — Я не знаю цього напевно.
What language do you know well? — Якою мовою ви володієте добре?
I know not everyone agrees with me… — Я знаю, що не всі згодні зі мною…
I know this is changing the topic, but… — Я розумію, що це не стосується теми, але…
I know this is contentious issue… — Я знаю, що це спірне питання…
I know that I know nothing. — Я знаю, що нічого не знаю.
How do you know Peter? — Звідки ти знаєш Пітера?

Слово know у статтях

Поділитись публікацією: