Значення слова

Іменник
знання
пізнання
ерудиція
поінформованість
знайомство
наука

Приклади вживання

domain knowledge — предметна область
knowledge management — управління знаннями
to become common knowledge — стати загальновідомим
traditional knowledge — традиційне знання
To the best of my knowledge… — Наскільки мені відомо…
I always say that knowledge is power. — Я завжди кажу, що знання — це сила.
Martin demonstrated his knowledge. — Мартін продемонстрував свої знання.
To the best of my knowledge, there are several ways of saying it in German. — Наскільки я знаю, є кілька способів сказати це німецькою.
It’s common knowledge that you can burn yourself when you touch a hot surface. — Загальновідомо, що можна обпектися, торкаючись гарячої поверхні.
Knowledge of foreign languages helps people of different countries to understand each other. — Знання іноземних мов допомагає людям різних країн зрозуміти один одного.
His medical knowledge was a great help to him. — Його медичні знання дуже допомогли йому.

Поділитись публікацією: