Значення слова

Іменник
знання
пізнання
ерудиція
поінформованість
знайомство
наука

Приклади вживання

domain knowledge — предметна область
it is common knowledge that — загальновідомо, що
knowledge management — управління знаннями
to become common knowledge — стати загальновідомим
traditional knowledge — традиційне знання
To the best of my knowledge… — Наскільки мені відомо…
Knowledge of foreign languages helps people of different countries to understand each other. — Знання іноземних мов допомагає людям різних країн зрозуміти один одного.
His medical knowledge was a great help to him. — Його медичні знання дуже допомогли йому.

Поділитись публікацією: