Lag behind: значення та приклади вживання

Lag behind: значення та приклади вживання

Lag behind — фразове дієслово.

Значення:

  • відставати.

Приклади вживання

He is of those who lag behind. — Він з тих, хто відстає.
So many pupils lagged behind. — Так багато учнів відстали.
Children who fail to read in early education lag behind in other subjects. — Діти, які не вміють читати у ранньому навчанні, відстають у інших предметах.
It’s very easy to lag behind if you attend these lectures not so regularly. — Дуже легко відстати, якщо ви відвідуєте ці лекції не так регулярно.
Our universities still lag behind such universities as Harvard, Cambridge, and Oxford. — Наші університети все ще відстають від таких університетів, як Гарвард, Кембридж та Оксфорд.
Those who lagged behind or fell were shot. — Тих, хто відставав або падав, розстрілювали.
Increases in payments to workers and pensioners often lag behind inflation. — Збільшення виплат працівникам та пенсіонерам часто відстає від інфляції.
It’s physically the largest of Senegal’s 14 regions but is sparsely populated and its economy lags behind the rest of the country. — Фізично це найбільший із 14 регіонів Сенегалу, але мало заселений, і його економіка відстає від решти країни.
The output signal will lag behind the input signal by 90° at this point. — У цей момент вихідний сигнал буде відставати від вхідного сигналу на 90°.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: attend, behind, but, children, country, early, easy, economy, education, fail, fall, he, in, increase, inflation, input, lag, lecture, many, not, of, often, other, our, output, payment, pensioner, physically, point, populated, pupil, read, region, regularly, rest, shot, signal, so, sparsely, still, subject, such, the, these, this, those, university, very, who, will, worker.

Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: