Значення слова

Іменник
лагуна

Множина

Іменник lagoon у множині: lagoons

Приклади вживання

tropical lagoon — тропічна лагуна
The Blue Lagoon — «Блакитна лагуна» (назва худ. фільму)
This lagoon is shallow. — Ця лагуна неглибока.
I’ve never seen such a beautiful lagoon! — Я ніколи не бачив такої гарної лагуни!
Lagoons are common coastal features around many parts of the world. — Лагуни є поширеними прибережними об’єктами в багатьох частинах світу.
Numerous bird species breed in coastal lagoons. — У прибережних лагунах розмножуються численні види птахів.
It’s the largest lagoon in South America. — Це найбільша лагуна в Південній Америці.
Nearly half of the area of this atoll is covered with lagoons. — Майже половина площі цього атолу вкрита лагунами.

Поділитись публікацією: