Значення слова

Прикметник
слабкий
нещільний
недбалий
в’ялий
розслаблений
неточний
невизначений
розхитаний

Приклади вживання

lax vowel — слабкий голосний
12% thought British immigration laws were too tough, 54% said they were too lax, and 16% deemed them appropriate. — 12% вважали британське імміграційне законодавство занадто жорстким, 54% вважали, що вони занадто слабке, а 16% вважають його доречними.
The skin becomes lax and looks wrinkled. — Шкіра стає в’ялою і виглядає зморщеною.

Поділитись публікацією: