Значення слова

Іменник
напрям
положення
шар
рельєф
коротка балада
коханець
коханка

Дієслово
лежати
класти
прокладати
слати
установлювати
повалити
покладати
минулий час від lie

Прикметник
мирський
світський

Приклади вживання

lay down — складати, установлювати, класти, укладати, стверджувати, залишати
I lay down. — Я приліг.
The book lay on the desk. — Книга лежала на столі.
This is the house that Jack built. This is the malt that lay in the house that Jack built. — Це будинок, який побудував Джек. Це солод, який лежав у будинку, який побудував Джек.

Слово lay у статтях

Поділитись публікацією: