Значення слова

Іменник
шар
пласт
прошарок
рівень
укладальник

Дієслово
нашаровувати

Приклади вживання

ozone layer — озоновий шар
session layer — сеансовий рівень
Layers are used in digital image editing to separate different elements of an image. — Шари використовуються при цифровому редагуванні зображень для розділення різних елементів зображення.

Поділитись публікацією: