Значення слова

Прикметник
лінивий
ледачий

Приклади вживання

lazy initialization — лінива ініціалізація (прийом в програмуванні)
lazy learning — ледаче навчання
He is lazy. — Він лінивий.
She isn’t lazy. — Вона не лінива.
I don’t want you to be lazy. — Я не хочу, щоби ти був лінивим.
He is too lazy to do it. — Він занадто лінивий, щоб зробити це.
The quick brown fox jumps over the lazy dog. — Спритна бура лисиця стрибає через ледачого собаку.

Поділитись публікацією: