Значення слова

Прикметник
законний
легальний
правомірний

Дієслово
узаконювати
визнавати законним
усиновляти

Приклади вживання

legitimate child — законна дитина
The monopoly on violence or the monopoly of the legitimate use of physical force is a core concept of modern public law. — Монополія на насильство або монополія на правомірне застосування фізичної сили є основним поняттям сучасного публічного права.
After money has been laundered, it can be used for legitimate purposes. — Після відмивання грошей їх можна використовувати в законних цілях.
Max Weber distinguished three ideal types of legitimate political leadership, domination and authority. — Макс Вебер розрізняв три ідеальних типи законного політичного лідерства, панування та влади.

Поділитись публікацією: