Значення слова

Дієслово
позичати
надавати

Приклади вживання

I can’t lend him more. — Я не можу позичити йому більше.
He refused to lend him this money. — Він відмовився позичити йому ці гроші.
By the way, can you lend me some money? — До речі, ви можете позичити мені трохи грошей?
They will get back all the money they lend. — Вони повернуть усі гроші, які позичили.
While licensed to lend, they cannot accept deposits. — Маючи ліцензію на кредитування, вони не можуть приймати депозити.
The central bank lends short-term money to the banks against securities. — Центральний банк надає банкам короткострокові гроші під цінні папери.
The interbank lending market is a market in which banks lend funds to one another for a specified term. — Ринок міжбанківського кредитування — це ринок, на якому банки надають один одному кошти в борг на певний строк.
These platforms allow people to lend funds from others, speculate on price movements on assets using derivatives, trade cryptocurrencies, insure against risks, and earn interest in savings-like accounts. — Ці платформи дозволяють людям позичати кошти від інших, спекулювати на змінах цін на активи за допомогою деривативів, торгувати криптовалютами, страхуватися від ризиків і отримувати відсотки на ощадних рахунках.

Поділитись публікацією: