Значення слова

Прислівник
менше
без
небагато

Прикметник
менший
другорядний
незначний

Іменник
менша кількість

Прийменник
без

Приклади вживання

less than zero — менше нуля
more or less — приблизно, більше чи менше
The notation a < b means that a is less than b. — Запис a < b означає, що a менше b.
Every day I love you less and less. — З кожним днем я люблю тебе все менше і менше.
The less you work, the less money you have. — Чим менше ви працюєте, тим менше у вас грошей.

Поділитись публікацією: