Значення слова

Іменник
бібліотека
книгосховище

Прикметник
бібліотечний

Множина

Іменник library у множині: libraries

Приклади вживання

school library — шкільна бібліотека
library card number — номер бібліотечної картки
library science — бібліотекознавство
The Library of Congress — Бібліотека Конгресу
It’s a library. — Це бібліотека.
Our school has got a library. — У нашій школі є бібліотека.
Kyiv has got large libraries. — У Києві є великі бібліотеки.
Pupils go to the library to read books. — Учні ходять до бібліотеки читати книжки.
Do you like to go to the library? — Ти любиш ходити до бібліотеки?
Is it your first time at this library? — Ти вперше у цій бібліотеці?
You can’t borrow books if you don’t have a library card. — Ви не можете брати книги, якщо у вас немає бібліотечної картки.
Where is the library? — Де бібліотека?
Is there a library near here? — Тут поблизу є бібліотека?

Поділитись публікацією: