Значення слова

Іменник
тривалість життя

Приклади вживання

Luise Rainer holds the record for longest lifespan. — Луїза Райнер утримує рекорд найбільшої тривалості життя.
She was the oldest human whose age was well-documented, with a lifespan of 122 years and 164 days. — Вона була найстарішою людиною, вік якої був добре задокументований, із тривалістю життя у 122 роки і 164 дні.
This theory postulates that the faster an organism’s metabolism, the shorter its lifespan. — Ця теорія стверджує, що чим швидший обмін речовин в організмі, тим коротша тривалість його життя.

Поділитись публікацією: