Значення слова

Прислівник
подібно
також

Приклади вживання

DailyMotion likewise removed the film the next day. — DailyMotion також прибрала фільм наступного дня.
All further tournaments were likewise canceled. — Усі подальші турніри були також скасовані.
He was the older brother of Arnold Mühren, who likewise played for the Netherlands national football team. — Він був старшим братом Арнольда Мюрена, який також грав за національну збірну Нідерландів з футболу.

Поділитись публікацією: