Значення слова

Дієслово
баритися
затримуватися
гаяти час
повільно помирати
тягнутися
запізнюватися

Приклади вживання

The legal restrictions are gone but the effects linger, argue researchers. — Законодавчі обмеження зникли, але наслідки зберігаються, стверджують дослідники.
After leaving Paris in September 1778 for Strasbourg, he lingered in Mannheim and Munich. — Виїхавши у вересні 1778 р. з Парижа до Страсбурга, він затримався в Мангеймі та Мюнхені.
Many of Titanic’s surviving passengers did not linger in New York but headed onwards immediately to relatives’ homes. — Багато вцілілих пасажирів «Титаніка» не затримувались у Нью-Йорку, а негайно прямували додому до родичів.
Airborne transmission is also sometimes possible, as smaller infected droplets and particles can linger in the air for minutes to hours within enclosed spaces that have inadequate ventilation. — Також іноді можлива передача повітряно-крапельним шляхом, оскільки менші інфіковані крапельки та частинки можуть затримуватися в повітрі від хвилин до годин у закритих приміщеннях, які мають недостатню вентиляцію.

Поділитись публікацією: