Значення слова

Іменник
лінгвіст
мовознавець

Множина

Іменник linguist у множині: linguists

Приклади вживання

A linguist is a specialist in the scientific study of language. — Лінгвіст — це фахівець з наукового вивчення мови.
Linguists traditionally analyse human language by observing an interplay between sound and meaning. — Лінгвісти традиційно аналізують людську мову, спостерігаючи взаємодію між звуком і значенням.
Wilhelm Schmidt was an Austrian priest, linguist and ethnologist. — Вільгельм Шмідт був австрійським священиком, лінгвістом та етнологом.

Див. також: Назви професій англійською мовою.

Поділитись публікацією: