Значення слова

Прикметник
малий
маленький
незначний
дрібний
невеликий

Прислівник
мало
небагато
зовсім не

Іменник
невелика кількість

Приклади вживання

a little — трішки, трохи, потроху
a little bit — трішки
little finger — мізинець
The Little Rascals — «Маленькі негідники» (назва худ. фільму)
Big Trouble in Little China — «Великий переполох у малому Китаї» (назва худ. фільму)
To conjure up a little story. — Вигадати невелику історію.
She is a little girl. — Вона маленька дівчинка.
There is little hope. — Є невелика надія.
There is little hope. — Надії мало.
There was little food in the fridge. — Їжі в холодильнику було мало.
Could you give me a little water? — Не могли б ви дати мені трохи води?
I speak a little Spanish. — Я трохи розмовляю іспанською.
I knew too little to pass that exam. — Я знав занадто мало, щоб скласти цей іспит.
I bought you a little present. — Я купив тобі маленький подарунок.

Ступені порівняння до слова little

  • less — менше
  • the least — найменший

Приклади речень:

This song was less popular than the first one. — Ця пісня була менш популярною, ніж перша.
It’s the least powerful computer language. — Це найменш потужна комп’ютерна мова.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Слово little у статтях

Поділитись публікацією: