Значення слова

Дієслово
жити
проживати
мешкати
існувати
животіти
харчуватися
витримувати

Прикметник
живий
жвавий
життєвий
дієвий
енергійний
бойовий
яскравий
під напругою
чистий
повний сил

Прислівник
у прямому ефірі
наживо
безпосередньо

Приклади вживання

Live and Let Die — «Живи та дай померти» (назва худ. фільму)
Squirrels typically live 15-18 years. — Білки зазвичай живуть 15-18 років.
I live in Kyiv. — Я живу у Києві.
Where do you live? — Де ти живеш?
The king is dead, long live the king! — Король помер, хай живе король!
You can’t live with it. But you probably can’t live without it either. — Ви не можете жити із цим. Але ви, можливо, також і не можете жити без цього.
She lives with her parents. — Вона живе з батьками.
Do you want to live in London? — Ти хочеш жити у Лондоні?

Поділитись публікацією: