Значення слова

Іменник
засоби для існування
прожиток

Приклади вживання

a source of livelihood — джерело засобів для існування
We have right to shelter, water, electricity, sanitation and livelihood. — Ми маємо право на житло, воду, електроенергію, санітарію та засоби до існування.
More than 1,000 people are dependent on the company for their livelihood. — Засоби для існування понад 1000 людей залежать від компанії.
She finds a livelihood by farming and feeding cattle. — Вона знаходить собі засоби для існування, займаючись землеробством та годуванням худоби.

Поділитись публікацією: