Значення слова

Іменник
позика
запозичення

Дієслово
позичати

Множина

Іменник loan у множині: loans

Приклади вживання

loan agreement — кредитний договір
mortgage loan — іпотечна позика
student loan — студентський кредит
The interest rates for secured loans are usually lower than those of unsecured loans. — Процентні ставки за кредитами під заставу зазвичай нижчі, ніж за кредитами без застави.
A loan is not gross income to the borrower. — Позика не є валовим доходом позичальника.
He announced that he and his family would pay off the entire student loan debt of the 2019 Morehouse College graduating class of 396 students. — Він оголосив, що він і його родина виплатять усю заборгованість по студентській позиці 396 студентів випускного класу Morehouse College 2019 року.
Student loans in the United Kingdom are primarily provided by the state-owned Student Loans Company. — Студентські позики у Сполученому Королівстві насамперед надає державна компанія Student Loans Company.

Поділитись публікацією: