Значення слова

Іменник
місцеположення
місцеперебування
поселення
визначення місця

Множина

Іменник location у множині: locations

Приклади вживання

acoustic location — акустична локація
geographical location — географічне розташування
They decided to change the filming location. — Вони вирішили змінити місце зйомок.
It’s a logarithmic depiction of Earth’s location. — Це логарифмічне зображення розташування Землі.
It means to remove something from one location and move it to a different location. — Це означає видалити щось з одного місця та перемістити в інше.
Mobile phone tracking is a process for identifying the location of a mobile phone, whether stationary or moving. — Відстеження мобільного телефону — це процес визначення місцезнаходження мобільного телефону, нерухомого чи рухомого.
It’s the location where Dire Straits played their first gig. — Це місце, де Dire Straits відіграли свій перший концерт.
The location of the Mount Sinai described in the Bible remains disputed. — Розташування гори Синай, описане в Біблії, залишається спірним.

Поділитись публікацією: