Значення слова

Іменник
місцеположення
траєкторія
геометричне місце точок

Приклади вживання

locus of control — локус контролю
In geometry, a locus is a set of all points, whose location satisfies or is determined by one or more specified conditions. — В геометрії геометричним місцем точок називається сукупність усіх точок, розташування яких задовольняє або визначається однією або кількома заданими умовами.

Поділитись публікацією: