Значення слова

Іменник
самотність
самота

Приклади вживання

This is a cure for loneliness. — Це ліки від самотності.
The book discusses the concept of loneliness and how it affects different aspects of humanity. — У книзі розглядається поняття самотності та те, як воно впливає на різні сторони людства.
She hates loneliness. — Вона ненавидить самотність.

Поділитись публікацією: