Значення слова

Дієслово
дивитися
подивитися
глянути
вдивлятися
розглядати
здаватися

Іменник
вигляд
погляд
зовнішність
вираз
стан

Приклади вживання

look after — піклуватися, дбати, наглядати, стежити
look down — дивитися з презирством
look for — шукати, сподіватися
look forward to — чекати з нетерпінням
look good — добре виглядати
look into — заглядати, подивитися всередину
look out — бути насторожі, виглядати, визирати
look smart — виглядати розумним
look up — дивитися угору, поліпшуватися
new look — новий вигляд, перелом у чомусь, різка зміна
quick look — швидкий погляд
Look! — Поглянь! Дивись!
Look at me. — Подивись на мене.
Look at this! — Подивись на це!
Look at yourself in the mirror. — Подивіться на себе в дзеркало.
I had walked closer to get a better look. — Я підійшов ближче, щоб краще роздивитися.
It looks great! — Це виглядає чудово!
I’ll look through this report. — Я перегляну цей звіт.

Див. також: Різниця між дієсловами see, look та watch

Поділитись публікацією: