Значення слова

Іменник
жереб
доля
ділянка

Дієслово
кидати жереб
розподіляти

Прислівник
багато
значно

Приклади вживання

a lot of — багато, безліч
Thanks a lot! — Дуже дякую!
He eats a lot. — Він багато їсть.
She works a lot. — Вона багато працює.
Do you smoke a lot? — Ти багато куриш?
We have a lot of furniture. — У нас багато меблів.
Today I must study a lot of documents. — Сьогодні я маю вивчити багато документів.
I spent a lot of energy on this project. — Я витратив багато сил на цей проект.
So today you have a lot of passengers, right? — Отже, сьогодні у вас багато пасажирів, правильно?
We spent a lot of time together. — Ми провели багато часу разом.

Поділитись публікацією: