Значення слова

Прикметник
люблячий
відданий

Дієслово
Continuous Form від love

Приклади вживання

The Art of Loving. An Enquiry into the Nature of Love «Мистецтво кохати. Дослідження природи кохання» (назва книжки Еріха Фромма)
Dracula: Dead and Loving It — «Дракула: Мертвий і задоволений цим» (назва худ. фільму)
His loving mother takes care of him. — Його любляча мати піклується про нього.
Jack is a loving father of two little girls. — Джек — люблячий батько двох маленьких дівчаток.
I hate myself for loving you. — Я ненавиджу себе за те, що кохаю тебе.
I can’t stop loving you. — Я не можу перестати тебе любити.
I’m still loving you. — Я все ще кохаю тебе.

Поділитись публікацією: