Значення слова

Прикметник
лояльний
вірний

Приклади вживання

loyal opposition — лояльна опозиція
the Loyal Lusitanian Legion — Лояльний Лузітанський легіон
Why was he loyal to them? — Чому він був лояльним до них?
I’m a loyal man. — Я вірна людина.
He was loyal to the king during the mutiny. — Він був відданий королю під час заколоту.

Поділитись публікацією: