Значення слова

Прикметник
щасливий
вдалий

Приклади вживання

You’re always lucky. — Тобі завжди щастить.
You’ve always been lucky. — Тобі завжди щастило.
Seven is a lucky number. — Сім — щасливе число.
It’s my lucky number. — Це моє щасливе число.
Some numbers are believed by some to be auspicious or lucky. — Деякі числа вважаються сприятливими або щасливими.

Ступені порівняння до слова lucky

  • less lucky — менш щасливий, менш вдалий
  • luckier — більш щасливий, щасливіший

Приклади речень:

He was less lucky in romance. — У любовних справах йому пощастило менше.
Certain number combinations are considered luckier than others. — Деякі комбінації чисел вважаються більш щасливими, ніж інші.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: