Значення слова

Прикметник
безглуздий
смішний

Приклади вживання

It’s a ludicrous situation. — Це безглузда ситуація.
Literary reviewers found the book ludicrous but entertaining. — Літературні рецензенти вважали книгу безглуздою, але розважальною.
This thriller’s ludicrous plot robs it of suspense. — Безглуздий сюжет цього трилера позбавляє його напруги.
This idea is absolutely ludicrous. — Ця ідея абсолютно безглузда.

Ступені порівняння до слова ludicrous

  • more ludicrous — більш безглуздий
  • the most ludicrous — найбезглуздіший

Приклади речень:

These episodes were generally more ludicrous than others. — Ці епізоди були, як правило, більш безглузді, ніж інші.
That was the most ludicrous thing I have ever seen. — Це була найбезглуздіша річ, що я коли-небудь бачив.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: