Значення слова

Прикметник
божевільний
навіжений
скажений
схиблений
шалений
несамовитий

Приклади вживання

mad as a hatter — зовсім божевільний
mad as a March hare — зовсім божевільний
mad scientist — божевільний вчений
It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World — «Цей шалений, шалений, шалений, шалений світ» (назва худ. фільму)
He is mad! — Він божевільний!
I think my boyfriend is mad. — Я думаю, що мій хлопець божевільний.
Don’t be mad at me! — Не сердься на мене!
Is she mad at him? — Вона сердиться на нього?

Поділитись публікацією: