Значення слова

Прикметник
магнітний
магнетичний
той, що притягує

Приклади вживання

magnetic declination — магнітне схилення
magnetic field — магнітне поле
magnetic moment — магнітний момент
Earth’s magnetic field — магнітне поле Землі
magnetic resonance imaging — магнітно-резонансна томографія
north magnetic pole — північний магнітний полюс
The magnetic compass is the most familiar compass type. — Магнітний компас — найбільш звичний тип компаса.

Поділитись публікацією: